Sofrecom

Page
Menu
News
You are here:   Sofrecom doradztwo biznesowe i IT

Sofrecom doradztwo biznesowe i IT

Sofrecom tworzy grupa doświadczonych ekspertów - trenerów i konsultantów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności przedsięwzięciami projektowymi. Prowadzimy szkolenia certyfikowane wraz z egzaminami z zarządzania usługami informatycznymi na podstawie praktyk ITIL®. Nasze specjalistyczne szkolenia zwiększają świadomość pracowników IT o ich wpływie na procesy biznesowe oraz zaznajamiają ich z procesami ITIL, a w konsekwencji przyczyniają się do poprawy jakości usług świadczonych przez obszary IT. Zapraszamy!

Last edited: May 21, 2017, 08:58
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Newsbox News01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found in the documentation on

cmsimple.org »


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News01".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es in der Dokumentation auf

cmsimple.org »

Newsbox News02

This box shows the content of the hidden page "News02".

More information about newsboxes can be found in the documentation on

cmsimple.org »


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News02".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es in der Dokumentation auf

cmsimple.org »

Newsbox News03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found in the documentation on

cmsimple.org »


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News03".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es in der Dokumentation auf

cmsimple.org »

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login